Divedice 로고

메뉴보기
메뉴보기

리뷰 및 후기

리스트 타입 썸네일 타입 갤러리 타입
게시판 List Type01
제목 작성자 작성일 추천 조회수
7074

  럭키박스=악성재고털이=쓰레기박스 (6)

강민준
2018-01-25 18:40:12

강민준 2018.01.25 0 1286
7073

  랜덤박스 봐주세요 (4)

괴기
2018-01-25 18:23:17

괴기 2018.01.25 0 1111
7072

  랜덤 상자 후기 (0)

포포파파
2018-01-25 18:18:42

포포파파 2018.01.25 0 799
7071

  아니ㅋㅋ 확장팩은 존나 너무한거아닙니깤ㅋ.. (2)

나니스터
2018-01-25 18:00:09

나니스터 2018.01.25 0 1138
7070

  럭키박스....박스 교환 해주실분ㅠㅠ 너무 .. (0)

Crike
2018-01-25 17:25:12

Crike 2018.01.25 0 1060
7069

  럭키박스로 알았습니다. 저는 진정한 똥손이.. (2)

별다방사원
2018-01-25 17:20:30

별다방사원 2018.01.25 0 929
7068

  럭키박스 후기 (0)

seklove
2018-01-25 17:07:13

seklove 2018.01.25 0 873
7067

  럭키박스 게임 질문입니다 (1)

아컴포기
2018-01-25 16:34:47

아컴포기 2018.01.25 0 987
7066

  랜덤 박스 후기! (3)

닭털
2018-01-25 15:29:02

닭털 2018.01.25 0 1009
7065

  램덤박스후기 (2)

서영덕
2018-01-25 15:15:08

서영덕 2018.01.25 0 813
7064

  보드게임 입문할려고 이번에 럭키박스 2개로.. (6)

Jong Chang Lee
2018-01-25 12:38:03

Jong Chang Lee 2018.01.25 0 1196
7063

  2018 럭키박스 후기입니다.... (1)

으어
2018-01-25 11:24:56

으어 2018.01.25 0 1305
7062

  2017.5.11(목) 평일 모임(118번째) 후기 in .. (0)

동석군
2018-01-22 13:44:31

동석군 2018.01.22 0 512
7061

  대구 보드게임 동호회 삼삼오오 232회 정모 .. (0)

쓴커피
2018-01-10 06:23:27

쓴커피 2018.01.10 0 1013
7060

  2017.4.27(목) 평일 모임(117번째) 후기 in .. (0)

동석군
2018-01-08 17:31:42

동석군 2018.01.08 0 801
7059

  <카드뉴스형 리뷰> 러시아워 (1인용 퍼즐게.. (0)

모포소년
2018-01-03 19:33:04

모포소년 2018.01.03 0 1448
7058

  2017.4.20(목) 평일 모임(116번째) 후기 in .. (0)

동석군
2017-12-29 15:28:43

동석군 2017.12.29 0 1570
7057

  대구 보드게임 동호회 삼삼오오 230회 정모 .. (0)

쓴커피
2017-12-27 04:47:51

쓴커피 2017.12.27 0 1477
7056

  대구 보드게임 동호회 삼삼오오 229회 정모 .. (0)

쓴커피
2017-12-22 05:20:16

쓴커피 2017.12.22 0 1549
7055

  대구 보드게임 동호회 삼삼오오 2017년 송년.. (0)

쓴커피
2017-12-19 05:18:03

쓴커피 2017.12.19 0 1456