Divedice 로고

메뉴보기
메뉴보기

자료실

리스트 타입 썸네일 타입 갤러리 타입
게시판 View Type01

에이언즈 엔드 규칙룰 일부 번역(한글 파일)

마징가쇠돌이2018-01-18 19:44:29

추천0

조회수1414

급하게 하다보니 번역기보다 조금 나은 수준에다가 오역이 있을 가능성이 높습니다.

혹시 멋지고 젠틀하신 분들이 매끄럽게 정리해서 다시 올려주시면 매우 감사하겠습니다!첨부파일 :

덧글 쓰기
닉네임 로그인 후 이용해 주세요.
내용

덧글 (0)

게시판 List Type01
제목 작성자 작성일 추천 조회수
6785

  굿 캅 배드 캅 한글화 자료 요청합니다 (0)

세피
2018-05-25 10:18:05

세피 2018.05.25 0 7
6784

  카르카손 윈터에디션 (0)

마누랑이
2018-05-19 08:55:46

마누랑이 2018.05.19 0 94
6783

  보드게임 2018년 3월호 (0)

Divedice
2018-05-02 11:15:01

Divedice 2018.05.02 0 545
6782

  엘 그란데 규칙 상세 설명 (2)

Divedice
2018-03-14 18:19:49

Divedice 2018.03.14 0 1763
6781

  보드게임 2018년 2월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:31:08

Divedice 2018.03.14 0 2589
6780

  보드게임 2018년 1월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:30:29

Divedice 2018.03.14 0 1837
6779

  보드게임 2017년 12월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:29:47

Divedice 2018.03.14 0 1553
6778

  보드게임 2017년 11월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:27:34

Divedice 2018.03.14 0 1525
6777

  보드게임 2017년 10월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:26:37

Divedice 2018.03.14 0 1460
6776

  보드게임 2017년 9월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:25:37

Divedice 2018.03.14 0 1476
6775

  보드게임 2017년 8월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:24:33

Divedice 2018.03.14 0 1285
6774

  보드게임 2017년 7월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:23:23

Divedice 2018.03.14 0 1399
6773

  보드게임 2017년 6월호 (0)

Divedice
2018-03-14 17:22:24

Divedice 2018.03.14 0 1386
6772

  보드게임 2017년 5월호 (0)

Divedice
2018-03-14 16:00:28

Divedice 2018.03.14 0 1508
6771

  보드게임 2017년 4월호 (0)

Divedice
2018-03-14 15:59:40

Divedice 2018.03.14 0 1438
6770

  보드게임 2017년 3월호 (0)

Divedice
2018-03-14 15:58:29

Divedice 2018.03.14 0 1386
6769

  보드게임 2017년 2월호 (0)

Divedice
2018-03-14 15:57:32

Divedice 2018.03.14 0 1536
6768

  보드게임 2017년 1월호 (0)

Divedice
2018-03-14 15:56:36

Divedice 2018.03.14 0 1405
6767

  보드게임 2016년 12월호 (0)

Divedice
2018-03-14 15:50:57

Divedice 2018.03.14 0 1249
6766

  보드게임 2016년 11월호 (0)

Divedice
2018-03-14 15:49:43

Divedice 2018.03.14 0 1306